Formularz zgłoszenia serwisowego

Nazwa firmy: *
Osoba zgłaszająca: *
E-mail: *
Numer telefonu:
Typ maszyny:
Nr seryjny: *
Opis zgłoszenia: *
Stan maszyny: *
Wysyłając formularz zgłoszeniowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez firmę LFP Industrial Solutions Sp. z o.o. zawartych w nim informacji.