Success Story / Applications

Przykłady wykorzystania serii maszyn TAU

Seria maszyn Durst TAU, inkjetowe rozwiązanie dla wysokiej jakości druku etykiet znajduje zastosowanie w wielu produkcjach na całym Świecie